Strana 1 z 1

Plynárenské múzeum v Bratislave / Marián Hlaváč /

Napísané: 08 Jan 2018 08:29
od užívateľa mirec116
Tento asi dosť málo známy model od Mariána Hlaváča vyšiel vo Fifíku číslo 9 z mája 1999. Skutočná budova bola postavená v rokoch 1935-1936 na Mlynských nivách v Bratislave, webstránka múzea SPP je tu: http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=sppm. Rozsah vystrihovačky je 2 strany A4, mierka nie je uvedená.

Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok