Strana 2 z 2

Re: MIO-ve domčeky - nová galéria

Napísané: 15 Máj 2017 01:04
od užívateľa MIO
OSTATNÉ 2017

Pamätník psích kozmonautov v parku Keukenhof, Lisse, Holandsko

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Pamätník Černuške v meste Zains, Tatarstan

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Okáň hruškový

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Jak-24

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Alfa Romeo P3 TIPO B

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Aero A-11

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Re: MIO-ve domčeky a vtáčiky :)

Napísané: 10 Jún 2017 20:59
od užívateľa MIO
RYBKY 2017

Ostracion cubicus

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Ostracion solorensis

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Ostracoin tricornis

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Re: MIO-ve domčeky, vtáčiky a rybičky :)

Napísané: 10 Nov 2017 23:38
od užívateľa MIO
VTÁČIKY 2017


Brhlík obyčajný

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Dudok chochlatý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok


Stehlík zlatý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Kardinál červený

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Rybárik riečny

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Brhlík bieloprsý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Králik ohnivohlavý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Ďateľ malý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Červienka obyčajná

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Trasochvost horský

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Červienka obyčajná

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Škorec lesklý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Kolibrík rubínovokrký

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Salašník modrochrbtý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Oriešok hnedý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Lastovička obyčajná

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Včelárik malý

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok