Strana 1 z 1

O myjavský erb 2018 /17.11.2018/ Myjava

Napísané: 10 Okt 2018 23:27
od užívateľa Oliver
Nechce sa mi veriť, že o tejto akcii tu nie je ešte ani zmienky .. každopádne dovolím si ju pridať. Dúfam, že ma kompetentní doplnia časom.
Informácie z fb udalosti:


ONLINE REGISTRACIA MODELOV (do 11.11.2018) https://myjavskyerb.webnode.sk/registracia/
Oficiálna stránka súťaže: https://myjavskyerb.webnode.sk/

Súťažná výstava plastikových a papierových modelov nazvaná O myjavský erb sa ako myšlienka zrodila v roku 2016 a svetlo modelárskeho sveta reálne uzrela v júli 2017. Práve vtedy sa totiž po prvý raz akcia v myjavskom Kultúrnom dome Samka Dudíka uskutočnila. Stoja za ňou miestni modelári z kopaničiarskeho kraja. Nadšenci, ktorí - hoci neorganizovaní v klube či krúžku - sa rozhodli predstaviť krásu a príťažlivosť modelárskeho umenia širšej verejnosti. To bol a je základný cieľ myjavskej výstavy. Ukázať ľuďom - laikom i skúseným modelárom, že aj tu na slovensko-moravskom pomedzí, na kopaniciach a v okolí, sú šikovní ľudia, ktorí sa tejto záľube aktívne venujú. Chceme, aby sa v "metropole pod slamou" títo ľudia zblízka i zďaleka medzi sebou spoznávali, vymieňali si skúsenosti, porovnávali svoju prácu a strávili tak príjemný čas v kruhu tých rovnako "postihnutých". Všetci sú u nás v sobotu 17. 11. 2018 vítaní!

Základné propozície súťažnej výstavy plastikových a papierových modelov O myjavský erb 2018 sú nasledovné:

PLASTIKOVÉ MODELY

STUDENT (0 - 12,99 rokov)
T1 - lietadlá a vrtuľníky
T2 - bojová technika
T3 - cestné dopravné prostriedky (civilné, športové)
T4 - ostatné

JUNIOR (13 - 17,99 rokov)
J1 - lietadlá a vrtuľníky 1/72 a menšie
J2 - lietadlá a vrtuľníky 1/48 a väčšie
J3 - bojová technika 1/72 a menšia
J4 - bojová technika 1/48 a väčšia
J5 - diorámy bez rozdielu mierky
J6 - cestné dopravné prostriedky (civilné, športové) bez rozdielu mierky
J7 - lode a ponorky bez rozdielu mierky
J8 - figúrky a busty bez rozdielu mierky
J9 - ostatné bez rozdielu mierky

SENIOR (od 18 rokov)
S1 - lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie
S2 - lietadlá prúdové a vrtuľníky 1/72 a menšie
S3 - lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie
S4 - lietadlá prúdové a vrtuľníky 1/48 a väčšie
S5 - bojová technika pásová 1/72 a menšia
S6 - bojová technika kolesová 1/72 a menšia
S7 - bojová technika pásová 1/48 a väčšia
S8 - bojová technika kolesová 1/48 a väčšia
S9 - diorámy bez rozdielu mierky
S10 - cestné dopravné prostriedky (civilné, športové) bez rozdielu mierky
S11 - lode a ponorky bez rozdielu mierky
S12 - figúrky a busty bez rozdielu mierky
S13 - ostatné bez rozdielu mierky

ŠPECIÁLNE CENY PRE PLASTIKOVÉ MODELY
Cena Ernesta Applebyho - špeciálna cena udelená autorovi vybraného spojeneckého bombardéra z obdobia 2. svetovej vojny bez rozdielu mierky a veku autora
Cena pivovaru Hellstork - špeciálna cena udelená autorovi vybraného prúdového lietadla v seniorskej kategórii bez rozdielu mierky
"100" - Cena primátora Myjavy - špeciálna cena udelená autorovi vybraného modelu pozemnej bojovej techniky v službách ČSR/ČSSR/ČSFR/SR/ČR bez rozdielu mierky a veku autora pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR

PAPIEROVÉ MODELY

P1 - letecká lechnika - vojenská
P2 - letecká technika - civilná
P3 - pozemná technika - vojenská
P4 - pozemná technika - civilná a športová
P5 - stavby a architektúra
P6 - lode a ponorky
P7 - figúrky, busty, príroda

Pozn.: Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného zastúpenia súťažných modelov v konkrétnej kategórii (menej ako 5 modelov od menej ako troch modelárov) nevyhlásiť víťaza alebo kategórie zlúčiť. Modely bude možné prihlásiť na výstavu aj ako nesúťažné.

HODNOTENIE SÚŤAŽE
Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 14.30 h. Modely budú vyhodnocované systémom páči/nepáči bez odborného prideľovania bodov porotou zloženou zo zástupcov organizátora súťaže a skúsených modelárov prítomných na výstave. Trofej od mesta Myjava získa najlepší model v každej súťažnej kategórii. Ďalšie diela budú odmeňované bez určenia poradia v závislosti od počtu vecných cien, ktoré sa nám podarí do súťaže získať. Opäť by sme pri tejto príležitosti radi pripomenuli všetkým modelárom, že síce akciu organizujeme ako súťažnú výstavu, aby bola o niečo atraktívnejšia, no našim hlavným cieľom je propagácia modelárstva ako zaujímavého hobby pred širšou verejnosťou. To na margo polemík, či vôbec má systém páči/nepáči zmysel a či takúto výstavu nazývať súťažnou. My chceme dať v prvom rade šancu modelárom z blízkeho i širokého okolia, aby sa mohli verejne pochváliť svojimi dielami, porovnať si svoje schopnosti s inými nadšencami, načerpať skúsenosti od skúsenejších modelárov a stráviť príjemnú sobotu v kruhu ľudí, ktorých spája spoločná záľuba. Snáď sa nám to podarí.

REGISTRÁCIA MODELOV A VSTUPNÉ

Registrácia modelov bude spustená v septembri 2018. Jej elektronická forma bude modelárom prístupná do 11. novembra 2018 a bude bezplatná. Registrácia modelov na mieste bude možná od 8.00 do 9.30 h a bude spoplatnená sumou 2,- €/50,- Kč pre jedného prihlasujúceho sa modelára. Vstupné pre návštevníkov výstavy bude dobrovoľné.