1 | Modelárske nástroje

1 | Modelárske nástroje

Modelárske nástroje
Táto sekcia je venovaná modelárskym nástrojom a pomôckam, ktoré sa v modelárstve používajú pri príprave, stavbe, či farbení samotného modelu alebo jeho častí. Celá kapitola je rozdelená do troch základných celkov podľa potrebnosti jednotlivých nástrojov. Kvalita nástrojov a starostlivosť o ich údržbu môže mať veľký vplyv na výslednú kvalitu a rýchlosť práce modelára.

1.1 | Základné nástroje - časť popisujúca tie najnutnejšie pomôcky, ktoré by mal mať vo svojej výbave každý modelár, ak chce začať s papierovým modelárstvom a je rozhodnutý sa mu venovať dlhšiu dobu. Napriek tomu, že sa tu spomínajú základné nástroje, niektoré z nich sú finančne náročnejšie. Treba však brať do úvahy, že tieto nástroje sú tie najčastejšie používané a teda je rozumné investovať pri ich výbere do kvality.

1.2 | Doplnkové nástroje - alebo inak nástroje, ktoré vo veľkej miere umožnujú modelárovi jeho prácu zjednodušiť, zefektívniť, prípadne môžu pomocť posunúť ho na vyššiu kvalitatívnu úroveň vďaka presnejšiemu/rovnomernejšiemu opracovaniu dielov. Výsledky sa však nedostavia samé len zaobstaraním si tejto výbavy, nástroje si treba osvojiť a naučiť sa ich správne používať.

1.3 | Špeciálne nástroje - kapitola venovaná niektorým nástrojom, ktoré nie su pre modelára nevyhnutné, avšak ak sa venuje modelovaniu vážnejšie, tak nájdu svoje uplatnenie. Jedná sa zväčša o nie často využívané a jednoúčelovo zamerané nástroje. Investovanie do takéhoto typu vybavenia sa vyplatí, len ak sa človek venuje modelárčeniu naplno.