4 | Materiály

4 | Materiály

Materiály

V súčasnom papierovom modelárstve je zvykom využívať množstvo hlavne papierových materiálov pri vytváraní jednotlivých dielov modelov. Aj napriek tomu, že hlavným stavebným prvkom je papier a vo veľkej miere prevažuje nad inými materiálmi používanými pri stavbe, je dobré venovať priestor aj ostatným, nie tak často využívaným materiálom. Tieto zväčša nachádzajú uplatnenie pri stvárnení špecifických častí modelu, ako sú napr. rôzne mriežky, vedenia, rozvody, inštalácie, sklá a pod. Celá táto kapitola je rozdelená na päť základných častí, pričom každá z nich pojednáva o špecifickej skupine materiálov.

4.1 | Papierové materiály - Prvá časť sa venuje základnému kameňu papierového modelárstva, papieru samotnému. V súčastnosti existuje široká paleta druhov a typov papiera, či už na základe jeho zloženia, štruktúry, mechanických alebo iných vlastností. Každý druh papiera má špecifické možnosti použitia, na základe čoho je treba voliť ten správny druh pre stvárnenie určitých dielov / detailov.

4.2 | Kovové materiály - Sú veľmi často používané pri práci s modelmi, najmä pri spracovaní pohyblivých častí, alebo rôznych potrubí. Aj tu existuje väčšie množstvo kovových materiálov, ktoré majú časté alebo špecifické uplatnenie pri stavbe papierových modelov.

4.3 | Plastové materiály - Niektorí modelári a zvlášť scratch builderi, s obľubou využívajú materiály z tejto kategórie. Tak ako ostatné materiály, aj tieto majú svoje špecifické využitie a jedinečné vlastnosti.

4.4 | Drevené materiály - Spolu s papierovými a kovovými materiálmi patria do trojice najpoužívanejších materiálov. Do určitej medze zlučujú dobré vlastnosti z viacerých materiálových tried a sú teda s obľubou používané.

4.5 | Reflexné materiály - Veľmi špecifická kategória, ktorá má veľmi úzke využitie. Pri modelovaní nájde uplatnenie najmä pri stvárnení rôznych druhov reflexných plôch a povrchov, ako napr. spätné zrkadlá, paraboly svetlometov alebo hydraulické piesty.