4.1 | Papierové materiály

4.1 | Papierové materiály

4.1a | Tenké papiere a výkresy

Papier je základným stavebným materiálom v papierovom modelárstve. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že papiere sú viac menej rovnaké, nie je to tak. Skúsený modelár vie rozpoznať a posúdiť kvalitu jednotlivých papierov. Pri stavbe klasických papierových modelov priamo z vystrihovačky zväčša nie je potrebné riešiť kvalitu papiera, keďže sa vo veľkej miere používa kvalitný ofsetový papier. Opakom je stavba vlastných modelov (prípadne tlač / kópia originálu), kde je potrebné zvoliť správny papier. Niektoré základné papiere vhodné pre papierové modelárstvo sú:

 • 1|Ofsetový papier - najčastejšie používaný druh papiera pre tlač modelov vo veľkých nákladoch. Zväčša má matný a pomerne hladký povrch. Je vhodný na tvarovanie dielov a vďaka ofsetovej tlači sa farba neoddeľuje od povrchu papiera.

 • 2|Papiere vyššej gramáže - sú hrubšie papiere, ktoré sa najčastejšie používajú na tlač dielov pri vlastnej stavbe. Zväčša sa jedná o papiere do laserovej tlačiarne s gramážou okolo 120 - 200 g/m^2 a hrúbkou približne 0.15 - 0.25 mm. Takéto papiere majú zväčša matný, veľmi hladký a kompaktný povrch. Sú o čosi hustejšie ako ofsetový papier. Vyznačujú sa pomerne vysokou pevnosťou.

 • 3|Výkres - je papier o gramáži cca 250 g/m^2 a hrúbke približne 0.25 - 0.3 mm. Zväčša sa vyznačuje matným a pomerne nerovnomerným (niekedy chlpatým) povrchom. Nie je vhodný na tlač modelov, uplatnenie môže nájsť pri podlepovaní dielov.

 • 4|Kancelársky papier - ľahko dostupný druh papiera, známy aj ako kopírovací papier do kopírky, s obvyklou gramážou 80 g/m^2 a hrúbkou 0.1 mm. Je vhodný na podlepovanie, výrobu drobných či tenkých dielov a na stáčanie valcových dielov. Nie je vhodný na tlač celého modelu.

 • 5|Pauzovací papier - priesvitný pauzovací papier je pôvodne určený na kreslenie technickej dokumentácie (originály výkresov). Výhodou pauzovacieho papiera je jeho dobrá súdržnosť (nemá chĺpky). Tento papier je čiastočne transparentný a zväčša má matný a hladký povrch. Je veľmi húževnatý a dobre drží tvar. Nie je vhodný na zložité tvarovanie, keďže pri ostrejších uhloch ohybu sa láme a na hrane praská. Využitie nájde najmä pri stvárnení dlhších tenších dielov, ako napr. lamiel v chladiči motora, vetracie mriežky a pod. (Zdroj: serpens).

 • 6|Cigaretový papier - je veľmi tenký a dobre tvarovateľný papier. Vhodný je najmä na výrobu rolovaných dielov veľmi malých priemerov. Nevýhodou je malý formát balenia.

 • 7|Papierové obrúsky a vreckovky - väčšina papierových obrúskov sa skladá z niekoľkých vrstiev veľmi tenkého a mäkkého papiera, ktorým možno imitovať poťahy sedadiel, záclony a iné textílie.

Tipy:
- Vďaka rozdielnej kvalite môžu papiere rovnakej gramáže dosahovať rôzne hrúbky.
- Podobné vlastnosti ako pauzovací papier má aj papier na výrobu origami.

4.1b | Kartóny a lepenky

Okrem klasických papierov a výkresov sa v papierovom modelárstve často využíva aj kartón a tzv. lepenka. Nie všetky druhy sú použiteľné na stavbu modelov, ale majú svoje miesto v modelárstve. Často sa využívajú na podlepovanie dielov kvôli zvýšenie pevnosti, na výrobu vnútornej spevňujúcej kostry modelov alebo pri výrobe terénu k modelu. Využitie nájdu aj ako pomôcky na manipuláciu s modelom alebo pri jeho prenášaní, kde môžu slúžiť na zafixovanie modelu v prepravnom boxe.

 • 1|Podpivníkový kartón - je obľúbeným druhom kartónu na vytváranie spevňujúcej (nosnej) kostry modelu. Oproti lepenke má jemnejšiu štruktúru a teda sa ľahšie reže. Tento druh kartónu je vhodný aj na výrobu dielov vypaľovaných laserom a taktiež je do neho možné pomocou laseru "gravírovať" (napr. články tankových pásov). Najčastejšie je dostupný v hrúbke približne 1.0 mm.

 • 2|Lepenka - alebo aj debnová lepenka, je pomerne často používaný materiál, kvalitatívne je vyrobený z podradnejších surovín ako "podpivníkový" kartón. Horšie sa preto reže a rýchlejšie otupí čepeľ. Ma však väčšiu pevnosť. Obľúbený je aj vďaka lepšej dostupnosti. Niektoré druhy lepenky majú na jednej strane povrchovú úpravu. Zväčša sa jedná o hladký biely povrch. Ďalšou výhodou je pomerne veľká škála hrúbok od 0.5 mm po 5.0 mm.

 • 3|Sendvičový kartón - alebo aj Paterokartón ® sa dá pomerne jednoducho vyrobiť svojpomocne. Tvorí ho "sendvič" z vrstiev výkresov a kancelárskeho papiera zlepených pomocou tyčinkového lepidla (Zdroj: Patero). Takýto kartón sa dobre reže, jeho hrúbka závisí od počtu a hrúbky zlepených papierov. Cenovo je o čosi náročnejší ako bežné kartóny, ale má veľmi dobré vlastnosti. Skladba kartónu sa dá regulovať a tým upraviť jeho vlastnosti.

 • 4|Vlnkový kartón - alebo tzv. vlnitá lepenka je špecifickým druhom kartónu, zloženého z viacerých vrstiev, pričom minimálne jedna z nich je tvorená vlnovkovým profilom. Z tohoto druhu kartónu sa vyrába väčšina kartónových krabíc. Tento kartón je vhodný skôr na hrubšie práce, ako napr. podlepovanie výstuh (Zdroj: Jano100) alebo na vyplnenie medzier v kostre (napr. pri trupoch lodí). Nie je príliš vhodný na priame podlepovanie, pretože na povrch vystúpi štruktúra vlnitej lepenky.

Tipy:
- Podpivníky sú často vyrobené z mäkkého kartónu.
- Kartóny a lepenky možno získať z rôznych krabíc a zadných strán kalendárov.
- Kartóny a lepenky sa dajú zakúpiť aj v umeleckých potrebách, kníhviazačských dielňach, prípadne v sklenárstve, či rámovaní obrazov.

4.1c | Samolepiace, foto a iné papiere

Popri klasických papieroch a kartónoch sa v papierovom modelárstve používajú aj rôzne druhy samolepiacich papierov alebo fotopapiere. Využitie nájdu pri samotnej tlači modelu, ale aj pri výrobe samolepiek. V súčasnosti existujú rôzne druhy špeciálnych papierov, pričom niektoré z nich ešte len čakajú na svoje uplatnenie v papierovom modelárstve.

 • 1|Samolepiaci papier - samolepiaci potlačiteľný papier slúži na výrobu samolepiacich etikiet. Možno ho použiť na výrobu nálepiek a nápisov na modeloch. Treba však dať pozor na rôzne typy určenia papiera, napr. pri formáte A4 môže byt jeho plocha perforovaná a rozdelená na viacero kusov (etikety).

 • 2|Lesklé papiere - fotopapiere a podobné lesklé papiere sa používajú na tlač modelov, pri ktorých je vyžadovaný hladký, lesklý povrch (napr. formule alebo závodné autá). Týmto model dostáva reálnejší vzhľad bez potreby dodatočného lakovania, ktoré sa v niektorých prípadoch lesku takto zlepeného modelu nedokáže priblížiť a ak, tak iba za cenu nesmierneho úsilia. Nevýhodou lesklých papierov je ťažšia práca s papierom (lepenie, tvarovanie, retuš, ...).

 • 3|Farebné papiere - zaujímavou alternatívou môže byť použitie farebného papiera priamo pre tlač modelu (Zdroj: losllanos1). Pri takto vytlačenom modely odpadáva nutnosť retušovania hrán, keďže po vyrezaní dielu sú hrany vo farbe papiera. Na trhu je veľká ponuka papierov v širokej farebnej palete a rôznych gramážach.

 • 4|Štrukturované papiere - v niektorých papiernictvách a obchodoch s umeleckými potrebami je možné zakúpiť aj rôzne druhy bielych či farebných papierov (kartónov) so štrukturovaným povrchom (vizitkový papier, papiere pre kreatívnu prácu, ...). Nie všetky štruktúry sú použiteľné v modelárstve, ale nájdu sa aj také, ktoré môžu nájsť využitie a v prípade citlivého použitia dokážu veľmi zlepšiť výsledný vzhľad modelu.

Tipy:
- Farebne papiere možno využiť pri výrobe "sendvičového" kartónu na rozlíšenie vrstiev (vhodné napr. pri brúsení).