4 | Materiály

Moderátor: iconmaster

Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4 | Materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 11 Apr 2012 14:23

4 | Materiály

Materiály

V súčasnom papierovom modelárstve je zvykom využívať množstvo hlavne papierových materiálov pri vytváraní jednotlivých dielov modelov. Aj napriek tomu, že hlavným stavebným prvkom je papier a vo veľkej miere prevažuje nad inými materiálmi používanými pri stavbe, je dobré venovať priestor aj ostatným, nie tak často využívaným materiálom. Tieto zväčša nachádzajú uplatnenie pri stvárnení špecifických častí modelu, ako sú napr. rôzne mriežky, vedenia, rozvody, inštalácie, sklá a pod. Celá táto kapitola je rozdelená na päť základných častí, pričom každá z nich pojednáva o špecifickej skupine materiálov.

4.1 | Papierové materiály - Prvá časť sa venuje základnému kameňu papierového modelárstva, papieru samotnému. V súčastnosti existuje široká paleta druhov a typov papiera, či už na základe jeho zloženia, štruktúry, mechanických alebo iných vlastností. Každý druh papiera má špecifické možnosti použitia, na základe čoho je treba voliť ten správny druh pre stvárnenie určitých dielov / detailov.

4.2 | Kovové materiály - Sú veľmi často používané pri práci s modelmi, najmä pri spracovaní pohyblivých častí, alebo rôznych potrubí. Aj tu existuje väčšie množstvo kovových materiálov, ktoré majú časté alebo špecifické uplatnenie pri stavbe papierových modelov.

4.3 | Plastové materiály - Niektorí modelári a zvlášť scratch builderi, s obľubou využívajú materiály z tejto kategórie. Tak ako ostatné materiály, aj tieto majú svoje špecifické využitie a jedinečné vlastnosti.

4.4 | Drevené materiály - Spolu s papierovými a kovovými materiálmi patria do trojice najpoužívanejších materiálov. Do určitej medze zlučujú dobré vlastnosti z viacerých materiálových tried a sú teda s obľubou používané.

4.5 | Zrkadlové materiály - Veľmi špecifická kategória, ktorá má veľmi úzke využitie. Pri modelovaní nájde uplatnenie najmä pri stvárnení rôznych druhov reflexných plôch a povrchov, ako napr. spätné zrkadlá, paraboly svetlometov alebo hydraulické piesty.


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4.1 | Papierové materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 11 Apr 2012 14:23

4.1 | Papierové materiály

4.1a | Tenké papiere a výkresy

Papier je základným stavebným materiálom v papierovom modelárstve. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že papiere sú viac menej rovnaké, nie je to tak. Skúsený modelár vie rozpoznať a posúdiť kvalitu jednotlivých papierov. Pri stavbe klasických papierových modelov priamo z vystrihovačky zväčša nie je potrebné riešiť kvalitu papiera, keďže sa vo veľkej miere používa kvalitný ofsetový papier. Opakom je stavba vlastných modelov (prípadne tlač / kópia originálu), kde je potrebné zvoliť správny papier. Niektoré základné papiere vhodné pre papierové modelárstvo sú:

 • 1|Ofsetový papier - najčastejšie používaný druh papiera pre tlač modelov vo veľkých nákladoch. Zväčša má matný a pomerne hladký povrch. Je vhodný na tvarovanie dielov a vďaka ofsetovej tlači sa farba neoddeľuje od povrchu papiera.

 • 2|Papiere vyššej gramáže - sú hrubšie papiere, ktoré sa najčastejšie používajú na tlač dielov pri vlastnej stavbe. Zväčša sa jedná o papiere do laserovej tlačiarne s gramážou okolo 120 - 200 g/m^2 a hrúbkou približne 0.15 - 0.25 mm. Takéto papiere majú zväčša matný, veľmi hladký a kompaktný povrch. Sú o čosi hustejšie ako ofsetový papier. Vyznačujú sa pomerne vysokou pevnosťou.

 • 3|Výkres - je papier o gramáži cca 250 g/m^2 a hrúbke približne 0.25 - 0.3 mm. Zväčša sa vyznačuje matným a pomerne nerovnomerným (niekedy chlpatým) povrchom. Nie je vhodný na tlač modelov, uplatnenie môže nájsť pri podlepovaní dielov.

 • 4|Kancelársky papier - ľahko dostupný druh papiera, známy aj ako kopírovací papier do kopírky, s obvyklou gramážou 80 g/m^2 a hrúbkou 0.1 mm. Je vhodný na podlepovanie, výrobu drobných či tenkých dielov a na stáčanie valcových dielov. Nie je vhodný na tlač celého modelu.

 • 5|Pauzovací papier - priesvitný pauzovací papier je pôvodne určený na kreslenie technickej dokumentácie (originály výkresov). Výhodou pauzovacieho papiera je jeho dobrá súdržnosť (nemá chĺpky). Tento papier je čiastočne transparentný a zväčša má matný a hladký povrch. Je veľmi húževnatý a dobre drží tvar. Nie je vhodný na zložité tvarovanie, keďže pri ostrejších uhloch ohybu sa láme a na hrane praská. Využitie nájde najmä pri stvárnení dlhších tenších dielov, ako napr. lamiel v chladiči motora, vetracie mriežky a pod. (Zdroj: serpens).

 • 6|Cigaretový papier - je veľmi tenký a dobre tvarovateľný papier. Vhodný je najmä na výrobu rolovaných dielov veľmi malých priemerov. Nevýhodou je malý formát balenia.

 • 7|Papierové obrúsky a vreckovky - väčšina papierových obrúskov sa skladá z niekoľkých vrstiev veľmi tenkého a mäkkého papiera, ktorým možno imitovať poťahy sedadiel, záclony a iné textílie.

Tipy:
- Vďaka rozdielnej kvalite môžu papiere rovnakej gramáže dosahovať rôzne hrúbky.
- Podobné vlastnosti ako pauzovací papier má aj papier na výrobu origami.

4.1b | Kartóny a lepenky

Okrem klasických papierov a výkresov sa v papierovom modelárstve často využíva aj kartón a tzv. lepenka. Nie všetky druhy sú použiteľné na stavbu modelov, ale majú svoje miesto v modelárstve. Často sa využívajú na podlepovanie dielov kvôli zvýšenie pevnosti, na výrobu vnútornej spevňujúcej kostry modelov alebo pri výrobe terénu k modelu. Využitie nájdu aj ako pomôcky na manipuláciu s modelom alebo pri jeho prenášaní, kde môžu slúžiť na zafixovanie modelu v prepravnom boxe.

 • 1|Podpivníkový kartón - je obľúbeným druhom kartónu na vytváranie spevňujúcej (nosnej) kostry modelu. Oproti lepenke má jemnejšiu štruktúru a teda sa ľahšie reže. Tento druh kartónu je vhodný aj na výrobu dielov vypaľovaných laserom a taktiež je do neho možné pomocou laseru "gravírovať" (napr. články tankových pásov). Najčastejšie je dostupný v hrúbke približne 1.0 mm.

 • 2|Lepenka - alebo aj debnová lepenka, je pomerne často používaný materiál, kvalitatívne je vyrobený z podradnejších surovín ako "podpivníkový" kartón. Horšie sa preto reže a rýchlejšie otupí čepeľ. Ma však väčšiu pevnosť. Obľúbený je aj vďaka lepšej dostupnosti. Niektoré druhy lepenky majú na jednej strane povrchovú úpravu. Zväčša sa jedná o hladký biely povrch. Ďalšou výhodou je pomerne veľká škála hrúbok od 0.5 mm po 5.0 mm.

 • 3|Sendvičový kartón - alebo aj Paterokartón ® sa dá pomerne jednoducho vyrobiť svojpomocne. Tvorí ho "sendvič" z vrstiev výkresov a kancelárskeho papiera zlepených pomocou tyčinkového lepidla (Zdroj: Patero). Takýto kartón sa dobre reže, jeho hrúbka závisí od počtu a hrúbky zlepených papierov. Cenovo je o čosi náročnejší ako bežné kartóny, ale má veľmi dobré vlastnosti. Skladba kartónu sa dá regulovať a tým upraviť jeho vlastnosti.

 • 4|Vlnkový kartón - alebo tzv. vlnitá lepenka je špecifickým druhom kartónu, zloženého z viacerých vrstiev, pričom minimálne jedna z nich je tvorená vlnovkovým profilom. Z tohoto druhu kartónu sa vyrába väčšina kartónových krabíc. Tento kartón je vhodný skôr na hrubšie práce, ako napr. podlepovanie výstuh (Zdroj: Jano100) alebo na vyplnenie medzier v kostre (napr. pri trupoch lodí). Nie je príliš vhodný na priame podlepovanie, pretože na povrch vystúpi štruktúra vlnitej lepenky.

Tipy:
- Podpivníky sú často vyrobené z mäkkého kartónu.
- Kartóny a lepenky možno získať z rôznych krabíc a zadných strán kalendárov.
- Kartóny a lepenky sa dajú zakúpiť aj v umeleckých potrebách, kníhviazačských dielňach, prípadne v sklenárstve, či rámovaní obrazov.

4.1c | Samolepiace, foto a iné papiere

Popri klasických papieroch a kartónoch sa v papierovom modelárstve používajú aj rôzne druhy samolepiacich papierov alebo fotopapiere. Využitie nájdu pri samotnej tlači modelu, ale aj pri výrobe samolepiek. V súčasnosti existujú rôzne druhy špeciálnych papierov, pričom niektoré z nich ešte len čakajú na svoje uplatnenie v papierovom modelárstve.

 • 1|Samolepiaci papier - samolepiaci potlačiteľný papier slúži na výrobu samolepiacich etikiet. Možno ho použiť na výrobu nálepiek a nápisov na modeloch. Treba však dať pozor na rôzne typy určenia papiera, napr. pri formáte A4 môže byt jeho plocha perforovaná a rozdelená na viacero kusov (etikety).

 • 2|Lesklé papiere - fotopapiere a podobné lesklé papiere sa používajú na tlač modelov, pri ktorých je vyžadovaný hladký, lesklý povrch (napr. formule alebo závodné autá). Týmto model dostáva reálnejší vzhľad bez potreby dodatočného lakovania, ktoré sa v niektorých prípadoch lesku takto zlepeného modelu nedokáže priblížiť a ak, tak iba za cenu nesmierneho úsilia. Nevýhodou lesklých papierov je ťažšia práca s papierom (lepenie, tvarovanie, retuš, ...).

 • 3|Farebné papiere - zaujímavou alternatívou môže byť použitie farebného papiera priamo pre tlač modelu (Zdroj: losllanos1). Pri takto vytlačenom modely odpadáva nutnosť retušovania hrán, keďže po vyrezaní dielu sú hrany vo farbe papiera. Na trhu je veľká ponuka papierov v širokej farebnej palete a rôznych gramážach.

 • 4|Štrukturované papiere - v niektorých papiernictvách a obchodoch s umeleckými potrebami je možné zakúpiť aj rôzne druhy bielych či farebných papierov (kartónov) so štrukturovaným povrchom (vizitkový papier, papiere pre kreatívnu prácu, ...). Nie všetky štruktúry sú použiteľné v modelárstve, ale nájdu sa aj také, ktoré môžu nájsť využitie a v prípade citlivého použitia dokážu veľmi zlepšiť výsledný vzhľad modelu.

Tipy:
- Farebne papiere možno využiť pri výrobe "sendvičového" kartónu na rozlíšenie vrstiev (vhodné napr. pri brúsení).


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4.2 | Kovové materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 11 Apr 2012 14:23

4.2 | Kovové materiály

4.2a | Drôty

Drôty sú najčastejším kovovým doplnkom v papierovom modelárstve. Možno z nich vyrobiť širokú škálu dielov a detailov od osiek a čapov, cez závlačky alebo oká až po rôzne zábradlia či tiahla. Hlavnou výhodou drôtov je ich pevnosť a dobrá tvarovateľnosť. Na spájanie drôtových dielov je možné použiť rôzne druhy lepidiel (sekundové, disperzné, epoxid ...) a taktiež ich je možné vzájomne spájkovať. Prierez drôtu je zvyčajne kruhový, pričom materiál môže byť rôzny, od oceli a medi cez jej zliatiny až po cín, hliník a olovo. Každý materiál má svoje špecifické vlastnosti, ktoré ho predurčujú na iný druh využitia.

 • 1|Medený drôt - je najdostupnejší, možno ho získať z rôznych druhov vodičov, transformátorov a podobne. Výhodou medeného drôtu je okrem jeho dobrej tvarovateľnosti a pevnosti aj široká škála hrúbok (0.01 mm až 5.0+mm). Meď je veľmi dobre tvarovateľná a obrábateľná, pritom aj dostatočne pevná na výrobu väčších dielov (napr. zábradlia).

 • 2|Hliníkový drôt - má podobné vlastnosti, ako medený. Oproti medenému je však ľahší a o čosi mäkší. Zdrojom hliníkových drôtov môžu byt (staršie) vodiče. Oproti medenému drôtu je menej dostupný, keďže hliníkové vedenia nahradili medené.

 • 3|Oceľový drôt - patrí k najpevnejším. Takéto drôty sú tuhšie a ťažšie tvarovateľné, no odolajú aj väčšiemu namáhaniu. V papierovom modelárstve sa využívajú zriedkavejšie, najmä ako výstuhy do dlhých valcových dielov, alebo na kratšie osky.

 • 4|Olovený drôt - je dobre tvarovateľný, je však pomerne ťažký. Zvyčajne sa používa na výrobu tenkých trubičiek okolo motorov a iných zariadení, nakoľko sa veľmi ľahko tvaruje. Možno ho zakúpiť v modelárskych aj v špecializovaných rybárskych obchodoch (muškárenie) v priemeroch od 0.2 mm. Tuhosťou patrí k najmäkším a je ho možné pomerne ľahko sploštiť.

 • 5|Spájkovací drôt - je zliatina olova a cínu, jeho vlastnosti a možnosti použitia sú podobné ako v prípade čistého olova. Dostať ho v obchodoch s elektroinštalačným materiálom alebo elektrosúčiastkami. Pri hrubších priemeroch býva často plnený tavidlom a nie vždy býva dokonale uzavretý. Pri tvarovaní môže spôsobovať problémy (otvárať sa).

Tipy:
- Rôzne druhy drôtov je možné zakúpiť aj v umeleckých potrebách.
- Pred samotným tvarovaním je vhodne drôty vyrovnať.
- Na delenie a tvarovanie je vhodné použiť kliešte.
- Pre lepší vzhľad je vhodné konce drôtových dielov po delení kliešťami zarovnať plochým pilníkom.
- Medené drôty z transformátorov bývajú často ošetrené izolačným lakom, ktorý je vhodné odstrániť, napr. brúsnym papierom.
- Farbenie drôtových dielov možno vynechať, ak sa na drôt navlečie bužírka potrebnej farby.
- V prípade potreby sa dá medený drôt vyžíhať (zohriať a prudko schladiť), čím zmäkne a oveľa ľahšie sa tvaruje.

4.2b | Profilované diely

V dnešnej dobe sú dostupné rôzne druhy kovových profilov určených pre modelárske účely. Aj keď primárnym zameraním je tvorba kovových replík (miniatúr), niektoré z profilov možno využiť aj v papierovom modelárstve.

 • 1|Tyčky - napr. klince alebo výplety bicyklových kolies sa výhodne používajú ako pomôcka pri stáčaní valcových dielov a tiež ako osky, nakoľko sú veľmi presné (rovné) a nedeformujú sa. Na delenie je možné použiť pílku, alebo kliešte, konce sa upravujú pilníkom, alebo brúsením.

 • 2|Trubičky - najdostupnejším zdrojom kratších oceľových trubičiek sú injekčné ihly. Sú vhodné na výrobu vysekávačov a tiež na výrobu špecifických dielov, ako napr. hlavne zbraní.

 • 3|Pláty - zväčša mosadzné sa v modelárstve používajú na výrobu tzv. leptov. Rozšírené sú najmä medzi plastikovými modelármi, ale využitie môžu nájsť aj v papierovom modelárstve (napr. zábradlia lodí v mierkach 1:200 a pod.)

 • 4|Mosadzné profily - okrem už spomenutých je možné zakúpiť aj širokú škálu rôznych iných profilov vyhotovených prevažne z mosadze. Ich využitie v papierovom modelárstve nie je široko zastúpené, ale v niektorých špecifických prípadoch môžu nájsť uplatnenie.

Tipy:
- Oceľové tyčky možno získať z rôznych výsuvných mechanizmov (staré CD/DVD mechaniky).
- Oceľové tyčky sú vhodné na imitáciu hydraulických valcov.

4.2c | Sieťky a mriežky

Pri detailnejšie spracovaných modeloch mnohokrát vzniká potreba vyrobiť rôzne mriežky a sieťky na chladenie alebo vetranie, niektoré druhy sú navyše vhodné aj na výrobu ryhovaných plechov.

 • 1|Sieťky - je možné zakúpiť ako polotovar pre plastikových modelárov alebo ako rôzne sitká na technické alebo priemyselné účely. Použiť sa dajú aj kryty reproduktorov, či rôzne druhy kuchynských sitiek.

 • 2|Mriežky - rôzne leptané mriežky z farebných kovov používané plastikovými modelármi sú použiteľné aj na papierové modely. Výhodou kovu je vyššia pevnosť, vďaka čomu dobre drží tvar. Okrem toho sa dajú s výhodou použiť aj kovové mriežky z CRT obrazoviek alebo monitorov.

Tipy:
- Sieťky a mriežky z nepapierových materiálov sa najlepšie lepia sekundovým alebo epoxidovým lepidlom.


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4.3 | Plastové materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 31 Okt 2012 17:03

4.3 | Plastové materiály

4.3a | Profily

V niektorých prípadoch je pevnosť alebo možnosť tvarovania papiera nedostatočná a je nutné papier nahradiť iným materiálom. Z plastových materiálov sa vyrába veľké množstvo rôznych polotovarov, nielen pre modelárske účely. V porovnaní s papierom je plast zvyčajne pevnejší, v niektorých prípadoch lepšie tvarovateľný a odolnejší. Väčšina plastov je tvarovateľných za tepla (termoplasty). Tuto vlastnosť možno využiť na ťahanie tenkých vlásočníc alebo pri ohýbaní plastových dielov. Na opracovanie plastových dielov zväčša postačujú nástroje používané pri práci s papierom. Na spoločné zlepenie papierových a plastových (resp. iných) dielov je vhodné použiť "univerzálne" lepidlá typu cyanoakrylát alebo epoxid.

 • 1|Tyčky - sú jedným z veľkej škály profilov určených primárne pre plastikové modelárstvo na výrobu doplnkov, či pre scratch build. Možno ich zakúpiť v rôznych priemeroch (0,2 mm až 3.0+mm). Tenšie tyče možno použiť na výrobu trubičiek a vedení (namiesto drôtov).

 • 2|Trubičky - podobne ako tyčky sa dajú kúpiť ako polotovar pre plastikových modelárov. Väčšie priemery sa dajú získať z vatových tyčiniek či iných predmetov (slamky). Ich použitie je vhodné na výrobu rúrových dielov, ktoré by sa z papiera zhotovovali len ťažko (výfukové potrubie), prípadne tam, kde sa požaduje vyššia pevnosť dielu.

 • 3|Bužírky - izolačná vrstva vodičov sa s výhodou používa na zhotovenie flexibilných hadíc na modeloch (najmä pri funkčných celkoch). Z bužírky možno zhotoviť aj ventily či spojovacie prvky hadíc a káblov na vozidlách.

 • 4|Rybársky vlasec (silon) - rybárske vlasce sú dostupné v rôznych hrúbkach (0.1 mm až 1.0 mm). Možno ich použiť ako imitáciu káblov, či tenších hadíc na nákladných automobiloch, bojovej technike či železničných vozidlách.

 • 5|Pláty a doštičky - okrem klasických hladkých plátov sú zaujímavé najmä niektoré štrukturované dosky, ako rôzne imitácie vzoriek protišmykových povrchov plechov, strešných krytín, či povrchy vozoviek alebo stien budov.

 • 6|Sieťky - plastové sieťky ponúkajú alternatívu ku kovovým sieťkam a sitkám. V niektorých prípadoch sú ľahšie tvarovateľné a opracovateľné ako kovové sieťky. Majú aj o čosi nižšiu váhu.

Tipy:
- Šesťuholníkové tyčové profily sa dajú použiť na výrobu matíc.
- V prípade použitia bužírky, ktorú je nutné zafixovať, je možné túto navliecť na drôt.
- Bužírka sa dá s úspechom použiť aj na znázornenie viacfarebných pruhovaných ťažných tyčí, stačí len rovno narezať kúsky bužírky v potrebných farbách, dĺžkach a navliecť na rovný drôt.
- Čierny vlasec je ideálnym materiálom na napodobnenie plastových hadíc na nákladných automobiloch, či na výrobu antén.
- Niektoré čajové vrecúška bývajú vyrobené z jemnej plastovej sieťky (pyramid tea bag).

4.3b | Fólie

Plastová fólia je špecifickým materiálom, ktorý je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich plastových doplnkov na papierových modeloch. Používa sa najmä na imitáciu skiel budov a vozidiel. Veľkou výhodou plastovej fólie je tvárnosť za tepla a tak je možné z fólií vyrábať kabínky lietadiel, svetlomety, smerovky či majáky vozidiel a ďalšie priehľadné časti modelov. Fólie sú dostupné v rôznych hrúbkach a farbách. Dostupné sú aj štrukturované fólie. Pri lepení fólií je potrebné dbať na čistotu práce, aby neprišlo k zašpineniu fólie.

 • 1|Celofán - číra, tenká fólia určená na balenie. Na modeloch je vhodná na zasklievanie drobných okien či svetiel, kvôli jej dobrej tvárnosti. Je možné ju natiahnuť na kopyto aj za studena.

 • 2|Meotarová fólia - o niečo hrubšia číra fólia ako celofán, ale dostatočne tenká na to, aby sa z nej dali vytvarovať jemnejšie oblúky. Je vhodná na výrobu presklení s miernym rádiusom.

 • 3|Fólia na hrebeňovú väzbu - číra, alebo farebná fólia hrubá približne 0.15 mm, dostupná vo formáte A4 resp. A3, určená ako obal titulnej strany pri hrebeňovej väzbe. Vďaka hrúbke je dostatočne pevná na výrobu napr. čelných a bočných okien vozidiel, alebo na sklá svetlometov.

Tipy:
- Na lepenie fólií je vhodné použiť lepidlá, ktoré nezanechávajú biele mapy na ich povrchu (dvojzložkové číre epoxidové lepidlo, chemoprén a pod.).
- Fólie možno lepiť aj pomocou obojstrannej lepiacej pásky.
- Tvar šablóny na fóliu sa najlepšie prenáša pomocou centrofixky.
- Štruktúru skiel svetlometov je možné vytvoriť ryhovaním (pomocou ihly alebo skalpela) z vnútornej strany.
- Zdrojom fólií môžu byt rôzne plastové obaly.
- Pri lepení sekundovým lepidlom je treba dávať pozor na výpary, ktoré môžu fóliu zahmliť.
- Fólie pred lepením možno ošetriť maskovacou páskou, aby sa zabránilo znečisteniu.


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4.4 | Drevené materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 31 Okt 2012 17:13

4.4 | Drevené materiály

4.4a | Dyhy a pláty

Drevo sa najčastejšie používa v leteckom modelárstve alebo pri stavbe lodí. V niektorých prípadoch ale nájde využitie aj v papierovom modelárstve, kde je niekedy vhodné papier nahradiť drevom. Rôzne dyhy a drevené pláty sú najvhodnejšie na imitovanie dielov, ktoré sú aj v reále drevené. Prípadne sa nimi dá nahradiť napr. kartón na podlepovanie.

 • 1|Balza - je veľmi ľahké, mäkké drevo. Je pomerne ľahko dostupné v modelárskych predajniach, najčastejšie vo forme dlhších plátov (dosiek). Keďže sa jedná o mäkké drevo, veľmi ľahko sa reže a opracúva. Okrem imitácie drevených povrchov sa používa na podlepovanie alebo vystuženie konštrukcií papierových modelov ako náhrada za kartón. Takto podlepený diel bude ľahší ako podlepený kartónom, zároveň sa veľmi dobre reže.

 • 2|Drevené dyhy - tento polotovar používajú hlavne stolári pri tvorbe povrchov imitujúcich tvrdé drevo. V papierovom modelárstve sú dyhy vhodné na obklad drevených predmetov. V prípade potreby sa po nalepení môžu prebrúsiť, farbiť, lakovať či patinovať. Taktiež sa dajú využiť pri stvárnení vrstvených drevených materiálov, ako sú napr. lepené drevené letecké vrtule.

Tipy:
- Pri podlepovaní balzou je nutné použiť vhodné lepidlo - veľké množstvo vlhkosti v lepidle môže viesť ku skrúteniu dreva a tým aj ku deformácii celého dielu.
- Pri sendvičovom vrstvení (lepení) dreva je dôležité sledovať smer vlákien a jednotlivé vrstvy ukladať pootočené voči sebe o 90°, čím sa znižuje šanca skrútenia.
- Existuje viacero druhov balzy, (mäkká až tvrdá), ktoré majú rôznu váhu a mechanické vlastnosti.

4.4b | Profily

Okrem drevených plátov je možné využiť aj rôzne profily napr. na výrobu osiek alebo konštrukcií. Často sa používajú aj drevené tyčky a palice napr. u lodí na výrobu sťažňov. Pri profilovaných dieloch je možné stretnúť sa s rôznymi druhmi dreva od mäkkých až po veľmi tvrdé.

 • 1|Drevené profily - okrem imitácie drevených dielov sú vhodné aj na vystuženie konštrukcií modelov. Výhodne sa používajú napr. smrekové nosníky určené leteckým modelárom a ďalšie drevené profily. Zakúpiť ich možno v modelárskych predajniach vo viacerých pomeroch strán (rádovo v jednotkách mm).

 • 2|Špajle a špáradlá - ľahko dostupné materiály z potravín sú vhodné okrem imitácie drevených guľatín aj na výrobu osiek a spojovacích čapov. Dajú sa pomerne ľahko opracovať. Upnutím do modelárskej vŕtačky sa dajú ľahko vybrúsiť do rôznych rotačných tvarov, ako napr. hlavica radiacej páky a podobne.

 • 3|Lekárska špachtľa - lekársku špachtľu je možné zakúpiť v lekárňach, alebo vo výdajni zdravotníckych potrieb. Je vyrobená z pomerne tvrdého a pevného dreva a okrem iného dobre poslúži na výrobu brúsitka alebo iných pomôcok. Podobným materiálom sú aj paličky z nanukov.

Tipy:
- Je vhodne používať špajle a špáradlá vyrobené z bambusu, sú presnejšie a pevnejšie.
- Drevené dosky sa dajú po úprave použiť ako podstavec ku modelu alebo ako základ pre diorámu.
- Z rôznych drevených profilov je možné vytvoriť rôzne brúsitka.
- Zaujímavým materiálom sú aj bambusové paličky na jedenie, ktoré sa dajú zakúpiť buď hranaté alebo valcové.
- Špajle a špáradlá sa dajú použiť aj na nanášanie lepidla na diely.


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

4.5 | Zrkadlové materiály

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 31 Okt 2012 17:14

4.5 | Zrkadlové materiály

4.5a | Zrkadlové pásky

Imitácia zrkadiel býva často problematická aj pre skúsenejších modelárov. Narezať skutočné zrkadlo na potrebný rozmer je takmer nemožné, navyše ho nie je možné tvarovať. Takéto zrkadlá sú tiež pomerne hrubé a teda nevhodné na použitie na samotnom modely. V modelárstve však môžu nájsť miesto ako podložky pod hotové modely a tým opticky sprístupniť aj spodnú časť modelu (napr. podvozok automobilu). Preto sa na imitáciu zrkadlového (kovovo lesklého) povrchu používajú rôzne praktiky a materiály. Tato časť je venovaná rôznym druhom lepiacich pások, ktorými je možné dosiahnuť imitáciu zrkadlového povrchu.

 • 1|Hliníková páska - je samolepiaca páska zložená z tenkého hliníkového pásu a vrstvy lepidla. Povrch býva často leštený. Dá sa použiť na výrobu parabol svetiel, ale časom môže hliníková vrstva zoxidovať a zmatnieť. Takéto pásky je možné zakúpiť v predajniach s inštalatérskym materiálom, určené sú na tesnenie komínových rúr a vzduchovodov.

 • 2|Páska s chrómovým povrchom - je plastová samolepiaca páska so zrkadlovým povrchom. Ľahko sa dá zameniť za hliníkovú samolepiacu pásku, keďže sa používa na ten istý účel (tesnenie potrubí a hadíc rozvodov vzduchotechnických zariadení). Oproti hliníkovej páske je tenšia a lepšie kopíruje povrch. Je lesklejšia a povrch pomerne dobre imituje chróm, alebo zrkadlo. Je vhodná na lepenie zrkadlových plôch, chrómových doplnkov a leštených dielov. Je stálejšia ako hliníková páska (neoxiduje).

Tipy:
- Pred lepením zrkadlovej pásky je potrebné mať kvalitne pripravený povrch, podobne ako pred striekaním (bez rýh, alebo výstupkov).
- Pri lepení pásky na diel je možné nalepiť väčší kus fólie tak, aby prečnievala po obvode dielu a dala sa následne obrezať.
- Na piestoch hydraulických valcov je vhodné spoje umiestniť na menej viditeľné miesta (spodná, alebo skrytá časť).
- Zrkadlové pásky je možné zakúpiť v umeleckých potrebách alebo železiarstve (parozábrana).
- Hliníková páska sa dá využiť na imitáciu ryhovaného plechu (otlačením protišmykovej štruktúry, napr. z rúčky skalpelu).

4.5b | Zrkadlové fólie a tapety

Zrkadlové fólie alebo tapety nájdu v modelárstve uplatnenie najmä pri potrebe imitácie zrkadlových povrchov väčšieho rozsahu. Fólie a tapety majú o čosi väčšiu hrúbku ako pásky a teda nie sú vhodné na spracovanie príliš malých dielov / detailov. Uplatnenie nájdu skôr pri valcoch hydraulických piestov alebo pri imitácii pochrómovaných dielov na modeloch väčších mierok (1:4, 1:6, ...), kde už je zrkadlová páska príliš úzka.

 • 1|Zrkadlová fólia (nelepivá) - je vlastne kovová alebo plastová fólia s povrchom imitujúcim zrkadlo. Často býva samonosná (alobal, celofán), prípadne môže byt nanesená na papierovom podklade (obal z čokolády). Takéto fólie je možné získať z rôznych obalov alebo ozdôb, pričom je možné nájsť rôzne farebné prevedenia (zlato, hliník, chróm, meď, ...). Uplatnenie nájde napr. pri modeloch vesmírnej techniky ako imitácia fólie proti žiareniu.

 • 2|Zrkadlová fólia (samolepiaca) - je špeciálna zrkadlová fólia ponúkaná modelárskymi predajňami vo forme samolepiacich aršíkov, z ktorých je možné vyrezať aj väčšie plochy. Jej povrch je veľmi kvalitný a výhodne sa môže použiť na výrobu zrkadlových a pochrómovaných predmetov. Má menšiu hrúbku ako tapeta.

 • 3|Zrkadlová tapeta - je vlastne klasická samolepiaca tapeta s chrómovou, alebo zrkadlovou povrchovou úpravou. Dostupná je väčšinou vo väčších rozmeroch, keďže ide o širokú rolku. Kvôli väčším rozmerom má aj väčšiu hrúbku v porovnaní s páskami alebo modelárskymi zrkadlovými fóliami (aby sa netrhala). Ťažšie sa aplikuje na zakrivené plochy alebo valce menších priemerov. Jej povrch je často menej kvalitný, ako napr. u modelárskej fólii či páske.

Tipy:
- Pred lepením zrkadlovej fólie (modelárskej) je potrebné mať kvalitne pripravený povrch, podobne ako pred striekaním (bez rýh, škrabancov, chĺpkov alebo výstupkov).
- Pri lepení fólie na diel je možné nalepiť väčší kus fólie tak, aby prečnievala po obvode dielu a následne ju obrezať.
- Na piestoch hydraulických valcov je vhodné spoje umiestniť na menej viditeľné miesta (spodná časť).
- Zrkadlové fólie je možné zakúpiť v umeleckých potrebách, modelárskych predajniach, papiernictvách, prípadne v rôznych dizajnových štúdiách, kde predávajú samolepiace tapety.
- Rôzne lesklé fólie sa dajú nájsť napr. na nanukoch, ale aj z rôznych iných potravinárskych produktov (čokoláda, tyčinky, ...).


Užívateľov profilový obrázok
Tipy a triky | --
Príspevky: 25

Change log

Príspevokod užívateľa Tipy a triky » 15 Máj 2013 15:56

Posledná úprava19. maj '13

Návrat na "Tipy a triky // Tips & Tricks"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný